MENU
Onze missie

Visie

Menselijk gedrag en menselijke fouten spelen bij de overgrote meerderheid van de verkeersongevallen een rol. Praktijkgerichte educatie, campagnes en informatieverstrekking zijn belangrijke hefbomen om verkeersgedrag te beïnvloeden. De combinatie met maatregelen op het vlak van infrastructuur, voertuigtechnologie en handhaving versterkt de effecten daarvan.

Duurzame mobiliteit is een absolute voorwaarde voor veilig verkeer, en andersom. Hoe meer mensen alternatieven voor de auto gebruiken, hoe veiliger het verkeer wordt. Verkeersveiligheid verbeteren doen we dus ook door die alternatieven te stimuleren. Mensen overtuigen om die te gebruiken, kan echter ook enkel als ze dat veilig kunnen doen.

Gedragsverandering is een permanent proces. Levenslang leren en doelgroepgericht werken is een must. Om hun gedrag te kunnen aanpassen, moeten weggebruikers beschikken over de juiste kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes.

We zoeken steeds naar de meest (kosten)efficiënte en effectieve manier om ons doel te bereiken. Afhankelijk van het doel, de doelgroep en de boodschap stappen we rechtstreeks naar de doelgroep of werken we via intermediairen (teach the teacher).

Meten is weten. We evalueren al onze projecten (proces, tevredenheid én impact). Indien nodig sturen we bij of bouwen we projecten af.

We baseren ons op wetenschappelijke inzichten en werken samen met alle relevante partners. We gebruiken ons gezond verstand en gaan pragmatisch en praktijkgericht te werk.

We gaan mee met de tijd. We innoveren waar mogelijk en hebben oog voor technologische en maatschappelijke evoluties.

We willen weten wat er leeft. We gaan de boer op en betrekken onze doelgroepen.

Onze missie

Doelstellingen 2020-2025

Tegen 2025 willen we de volgende strategische doelstellingen bereikt hebben:

 1. Mobiliteitsprofessionals beschikken dankzij de VSV over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om het verkeers- en mobiliteitsgedrag van weggebruikers te verbeteren.
 2. Kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs beschikken dankzij de VSV over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om zich veilig en duurzaam te gedragen in het verkeer.
 3. (Jong-)volwassenen beschikken dankzij de VSV over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om zich veilig en duurzaam te gedragen in het verkeer.
 4. Weggebruikers zijn zich bewust van de verschillende verkeersrisico’s en gedragen zich veilig in het verkeer.
 5. De VSV adviseert de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement, overheidsdiensten en andere organisaties over educatie en sensibilisering op het vlak van veilig verkeer en duurzame mobiliteit.
 6. De VSV is een professionele, duurzame en lerende organisatie.
De VSV in cijfers

Opleiding

14.132 Aantal vormingsuren.
  2018 2019
Verkeer op Hogescholen 72 131
Dag Verkeer op School 12 6
Congres Verkeer op School 5 0
Begeleiding op Maat 72 87
Verkeersweken basisonderwijs 0 209
Verkeersweken secundair onderwijs 5.850 8.253
Mobibus 536 551
Rijbewijs op School 15.012 0
Veilig Verkeer 508 429
Ready to Ride 700 808
Bijscholingen rijlesgevers 299 350
Vormingsmoment nieuwe rijopleiding 168 42
Terugkommoment nieuwe rijopleiding 0 382
Rijbewijzer in de Klas 0 1982
Mobiliteitsacademie 306 299
Mobibaden 0 15
Studiedagen en congressen 18 12
Netwerk verkeerscoördinatoren 0 12
Safe2Work 284 375
Coaching gemeenten 70 95
Netwerkmeetings bedrijven 6 4
Maatwerkbedrijven 132 90
Totaal 24.045 14.132
66.352 Aantal deelnemers aan vorming.
  2018 2019
Verkeer op Hogescholen 920 882
Dag Verkeer op School 284 271
Begeleiding op Maat 1.013 1.493
Verkeersweken basisonderwijs 0 2.429
erkeersweken secundair onderwijs 32.005 36.984
Mobibus 7.507 7.855
Rijbewijs op School 21.595 0
Veilig Verkeer 5.184 4.240
Ready to Ride 425 451
Bijscholingen rijlesgevers 743 787
Vormingsmoment nieuwe rijopleiding 412 86
Terugkommoment nieuwe rijopleiding 0 858
Rijbewijzer in de Klas 0 3.015
Mobiliteitsacademie 1.206 1.014
Mobibaden 0 471
Studiedagen en congressen 1.168 666
Netwerk verkeerscoördinatoren 0 107
Safe2Work 2.373 4.104
Coaching gemeenten 82 284
Netwerkmeetings bedrijven 132 74
Maatwerkbedrijven 388 277
Totaal 75.437 66.352
De VSV in cijfers

Acties

743.980 Aantal deelnemers aan acties.
  2018 2019
Dag van de Verkeersouder 467 355
Fietsometer 698 0
Mobibrein 2.025 0
Het Grote Voetgangersexamen 17.121 23.534
Het Grote Fietsexamen 16.452 25.425
De Grote Verkeerstoets 34.763 35.904
Dag van de Motorrijder 3.459 3.720
Rijbewijzer 29.682 13.704
Mijnrijbewijsb.be 0 65.942
Sensibiliserende acties 24.639 24.562
De Grote Verkeersquiz 183.172 108.679
De Kleinste Verkeersquiz 0 47.876
Helm op fluo top 392.540 392.643
Flashion Designers 0 1.512
Truckveilig charter 4.222 0
Charter werftransport 31 54
Mobiwijzer 63 70
Fietsgemeente/Fietsstad 20.361 0
Totaal 734.996 743.980
De VSV in cijfers

Evaluatiescore

4,4 op 5 Gemiddelde tevredenheid.
De VSV in cijfers

VSV in de media

355 Artikels in de geschreven pers.
676 online vermeldingen.
93 reportages op radio en tv.
VSV op sociale media.
De VSV in cijfers

Personeel

64 Medewerkers.
Projecten/Teams in de kijker

Rijopleiding

Rijopleiding

Begin 2019 lanceerden we mijnrijbewijsB.be, een gloednieuwe educatieve tool die het verkeersreglement op een aantrekkelijke en hapklare manier aanbiedt. Het online leerplatform is gratis toegankelijk voor iedereen en bereidt je via een modulair systeem optimaal voor op het theoretische rijexamen. Het was een huzarenstukje om zo’n platform tot stand te brengen, maar het harde werk heeft geloond. De resultaten liegen er niet om. Tijdens het eerste jaar telde het nieuwe platform al meer dan 60.000 gebruikers. Uit een representatieve gebruikersbevraging blijkt het nieuwe platform ook erg gewaardeerd te worden. 78% gaf mijnrijbewijsB.be een score van 8/10 of meer. 95% zou het leerplatform zeker aanraden aan anderen. Ook op andere vlakken wisten we met onze projecten serieuze stappen te zetten voor de rijopleiding. Zo kreeg Ready to Ride, onze opleiding voor motorrijders, een Europees kwaliteitslabel, ontwikkelden we met Rijvaardig- in de praktijk een workshop voor wat oudere automobilisten en hebben we meer dan 750 professionals uit de sector kunnen opleiden in het kader van het nieuwe Terugkommoment.

www.mijnrijbewijsb.be
www.rijbewijzer.be
www.readytoride.be
www.workshopsveiligverkeer.be

Projecten/Teams in de kijker

Vorming Professionals

Vorming professionals

Op 1 januari 2019 gingen in heel Vlaanderen de nieuwe lokale besturen van start. Voor heel wat steden en gemeenten betekent dat een nieuw hoofdstuk in hun beleidsplannen rond mobiliteit en vaak ook heel wat nieuwe mandatarissen. Om al die burgemeesters en schepenen stevig te wapenen voor de nieuwe legislatuur startte de VSV met een nieuw initiatief: de Mobibaden. We trokken langs alle provincies met een aantrekkelijk inhoudelijk aanbod en gaven lokale mandatarissen de kans om kennis te maken met het werkveld en hun collega’s. Dat is wat we als VSV het liefste doen: mensen bij elkaar brengen en kennis verspreiden. De Mobibaden werden enorm gesmaakt, we zullen die doorheen de legislatuur voortzetten. Naast lokale overheden worden ook bedrijven steeds meer belangrijke bondgenoten om onze mobiliteit duurzamer en veiliger te laten verlopen. De vraag naar ons aanbod Safe2Work groeit gestaag en we ontwikkelen steeds meer nieuwe projecten. In 2019 zag onze nieuwe opleiding Speedpedelecs het levenslicht. Zoals dat bij de VSV vaker is, ontstond die opleiding vanuit een concrete nood op het terrein, in dit geval bij BASF.

www.safe2work.be
www.mobiliteitsacademie.be

Projecten/Teams in de kijker

Sensibilisering

Sensibilisering

Sinds we enkele jaren geleden de verkeersveiligheidscampagnes overnamen, werd op vlak van sensibilisering baanbrekend werk verzet. Al onze sensibiliseringscampagnes worden wetenschappelijk gemeten en onderbouwd. Die aanpak loont. Last Night a DJ saved my Life is ondertussen een begrip bij de meeste Vlaamse automobilisten, we introduceerden drugs als thema in het verkeer en we realiseerden een unieke samenwerking met alle telecomoperatoren om de Vlaming te overtuigen zijn smartphone in automodus te zetten. Maar ook op het terrein blijven we sterk aanwezig, ook bij het jonge publiek. Via Flashion-designers zetten we een samenwerking op met enkele kledingproducenten om fluo wat hipper te maken. Helm Op Fluo Top blijft een project waarmee we jaarlijks een waanzinnig aantal (bijna 400.000) kinderen bereiken.

www.veiligverkeer.be
www.beloofd.be

Projecten/Teams in de kijker

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Elk jaar bereiken we dankzij hen duizenden mensen op het terrein met onze sensibiliserende acties. Het is ongelofelijk met welk engagement zij naar scholen, bedrijven en evenementen trekken met onze workshops, tuimelwagens en andere materialen. Het is geen eenvoudige opdracht om een vrijwilligerswerking afgestemd te krijgen op de grote vraag op het terrein. Om dat aanbod duidelijker te maken voor onze klanten en efficiënter voor onze organisatie creëerden we in 2019 een nieuwe formule: Mobifest: een all-in pakket Veilig Verkeer.

www.vsvvrijwilligers.be
www.mobifest.be

Projecten/Teams in de kijker

Verkeers- en mobiliteitseducatie

Verkeers- en mobiliteitseducatie

Verkeerseducatie is dan wel onze ‘oudste’ bezigheid, we blijven ook ons onderwijsaanbod permanent vernieuwen en verbeteren. In 2019 lanceerden we een volledige leerlijn verkeerseducatie van in de kleuterklas tot het zesde leerjaar. Leerkrachten vinden er terug wat kinderen in welk leerjaar moeten kennen en kunnen op gebied van stappen, fietsen, verkeersregels, duurzaam verkeersgedrag en dode hoek. Veelzeggend was ook de spectaculaire stijging van het aantal bestelde voetgangers- en fietsbrevetten: van 98.203 in 2018 naar 208.620 in 2019. In het secundair zien we dat onze proactieve aanpak met de Mobibus en de Verkeersweken steeds meer loont. We breidden het aanbod voor elke graad uit. We verdubbelden de workshops zodat elke school een aanbod op maat kan samenstellen. Met de Verkeersweken bereikten we liefst 36.984 jongeren uit het secundair onderwijs.

www.verkeeropschool.be

Projecten/Teams in de kijker

Communicatie

Niets zo moeilijk als iets eenvoudig te maken. Informatie vinden over veilig verkeer was tot voor kort geen eenvoudige opdracht. Wie iets wilde weten was aangewezen op een moeilijke zoektocht in de uithoeken van het internet en in eindeloze onderzoeksrapporten (meestal in pdf) die Google tevoorschijn toverde. In 2019 hebben we hard gewerkt om essentiële gegevens rond verkeersveiligheid te bundelen en op een toegankelijke en aantrekkelijke manier aan te bieden op het informatieplatform Veilig Verkeer. Eigenlijk is dat de kern van wat ons Team Communicatie doet: ervoor zorgen dat onze projecten en producten hoe ingewikkeld de achterliggende organisatie of inhoud ervan ook is eenvoudig, toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor onze gebruikers. Duidelijk voor iedereen en op maat van onze doelgroepen. Dat geldt voor de promotie van onze projecten en evenementen, het uitzicht en de layout van onze materialen en voor onze websites en digitale projecten.

www.vsv.be

Projecten/Teams in de kijker

Projectndersteuning

Net zoals een film niet alleen gemaakt wordt door de acteurs die je op het scherm ziet, zo draait de VSV ook op veel meer dan enkel de afgewerkte projecten die de gebruiker te zien krijgt. Ons Team Projectondersteuning is van cruciaal belang om onze projecten te doen draaien, onze gebruikers tevreden te houden en ervoor te zorgen dat het kantoor en alle collega’s in optimale omstandigheden kunnen functioneren. In 2019 werd besloten om een groot stuk van de verzendingen voortaan in eigen beheer te doen. Door de groei van activiteiten en projecten, nam het aantal zendingen en de complexiteit ervan toe. Door die verzendingen in eigen handen te nemen en minder met tussenpersonen te werken hebben we meer controle over onze stock, kunnen we de verzendingen op een efficiëntere manier organiseren en hebben onze klanten een snellere service.

Projecten/Teams in de kijker

Personeel en Financiën

Ook op organisatorisch vlak leggen we de lat hoog. Als VSV zijn we betrouwbaar en transparant op vlak van financiën en een werkgever die vertrekt vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheidszin van onze werknemers. We blijven ook op dat vlak vernieuwen. In 2019 kreeg ons boekhoudpakket een upgrade met automatische factuurherkenning en werd de integratie met ons CRM-systeem een feit. Op het vlak van personeelsbeleid werd een nieuw loonbeleid uitgewerkt, in samenspraak met ons sociaal secretariaat. Ook werden de functioneringsgesprekken omgevormd tot ontwikkelingsgesprekken om de medewerkers nog beter te coachen en te laten groeien.

Onze werking

ALGEMENE VERGADERING

Naam Voornaam Namens Hoedanigheid
Bonnarens Hans SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Benoemd
Bonneure Jan CVO MIRAS Benoemd
Bossaert Elke Mobiel 21 vzw Benoemd
Brijs Tom Vlaamse Interuniversitaire Raad ( VLIR ) Benoemd
De Smet Els Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Vlaams secretariaat) Gecoöpteerd
De Vuyst Sigrid Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (RAGO) Benoemd
Debels Heidi VVSG vzw Benoemd
Delbaere Patriek Onderwijskoepel van steden en gemeenten (OVSG) Benoemd
Dergent Stijn VSV Medewerker VSV
D'haese Patrick Kabinet Vlaams minister Hilde Crevits Benoemd
D'hoedt Bob Provinciebestuur Vlaams-Brabant Gecoöpteerd
Dierckx Cor Onafhankelijk deskundige Benoemd
Fagard Steven Vereniging van Vlaamse Provincies - VVP Gecoöpteerd
Govaert Bernard Netwerk Duurzame Mobiliteit Benoemd
Hens Luc Onafhankelijk deskundige Benoemd
Klynen Eddy VSV Medewerker VSV
Lauwers Dirk Onafhankelijk deskundige Benoemd
Peumans Jan VSV Benoemd
Popelier Geert Onafhankelijk deskundige Benoemd
Steenberghen Thérèse Onafhankelijk deskundige Gecoöpteerd
Strubbe Yvan Onafhankelijk deskundige Benoemd
Tilley Jan Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Vlaams secretariaat) Gecoöpteerd
Vaganée Guido Vlaamse Interuniversitaire Raad ( VLIR ) Gecoöpteerd
Van Beek Katrijn Vereniging van Vlaamse Provincies - VVP Gecoöpteerd
Van de Weghe Nico Vlaamse Interuniversitaire Raad ( VLIR ) Benoemd
Van Eeckhoudt Mikaël Fietsersbond Benoemd
Van Thillo Frank SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Benoemd
Vanderhenst Maarten Stadsbestuur Antwerpen Gecoöpteerd
Vansevenant Peter VVSG vzw Benoemd
Vantomme Lore Mobiel Brussel Gecoöpteerd
Verhaert Jan Stadsbestuur Antwerpen Gecoöpteerd
Verhoeven Dirk Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Beleid Toezichthouder
Verstrepen Erika Kabinet Vlaams minister Lydia Peeters Afgevaardigde kabinet
Wauters Franky Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Vlaams secretariaat) Gecoöpteerd
Willems Joris Onafhankelijk deskundige Gecoöpteerd
       
Onze werking

Partners

De lijst is te lang om op te sommen, maar de VSV werkte in 2019 nauw samen met onder meer de verschillende kabinetten, departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid, de provincies, de lokale overheden, politiezones, verschillende universiteiten en opleidingscentra, onderzoeksinstellingen en adviesorganen, beroeps- en belangenverenigingen, de vakbonden, de verschillende onderwijskoepels, rijscholen en rijlesgevers, de examencentra, ondernemingen, studiebureaus, enzovoort.

Voor heel wat van onze projecten kunnen we ook rekenen op ondersteuning van sponsors en private partners. Ethias biedt voor een aantal projecten al enkele jaren een structurele ondersteuning. Maar net zo goed hebben we sponsors of partners waar we mee samenwerken in het kader van een concreet project of een concrete doelgroep. Zo werken we samen met ZOO Antwerpen, DATS24, Nutcase en Bobbejaanland.

Jaarverslag 2019

Inleiding

Het verkeer maakt van heel wat Vlamingen pubers. De kans dat we met dat zinnetje tegelijk een aantal weggebruikers en heel wat pubers schofferen is wellicht groot, maar je kan moeilijk ontkennen dat er een parallel te trekken is. Een allergie voor te veel regels. De drang om de limieten op te zoeken en ze af en toe te overschrijden.

Onze missie

De VSV streeft samen met alle betrokken actoren naar nul verkeersslachtoffers. Door onze inzet en expertise zorgen we ervoor dat mensen zich veilig gedragen in het verkeer. Dat doen we door educatie en sensibilisering naar alle weggebruikers.

De VSV in cijfers

2019 is het eerste jaar zonder het project Rijbewijs op School. Dat verklaart de forse daling van het aantal vormingsuren. Als je abstractie maakt van Rijbewijs op School zijn we er qua vormingsuren op vooruit gegaan ten aanzien van 2018. Vooral dankzij Verkeersweken, de vormingen van rijlesgevers, Rijbewijzer in de Klas en Safe2Work. Het wegvallen van Rijbewijs op School doet zich uiteraard ook voelen in het aantal deelnemers. Maar ook hier doen we het, als we Rijbewijs Op School weglaten, beter dan in 2018. Het aantal deelnemers aan de acties is iets toegenomen. De belangstelling voor het Fiets- en Voetgangersexamen en de Verkeerstoets blijft toenemen. MijnrijbewijsB.be nam een zeer goede start. De Grote Verkeersquiz is gedaald, maar daar staat het succes van de Kleinste Verkeersquiz tegenover.

Projecten/Teams in de kijker

Als VSV hebben we de afgelopen jaren een ruime en gevarieerde menukaart samengesteld, maar het belangrijkste ingrediënt in al onze gerechten is hetzelfde: samenwerking. Binnen en buiten onze organisatie. Als onze projecten goed draaien is dat niet alleen dankzij projectverantwoordelijk en communicatieverantwoordelijken, ook de inzet van de collega’s achter de schermen is onmisbaar: onze teams projectondersteuning en onthaal, personeel en financiën zijn de stille motor achter onze organisatie.

Onze werking

Medewerkers

Eind 2019 bestond de VSV uit een team van 64 enthousiaste medewerkers.

VSV medewerkers

Raad van bestuur

Volgende personen maakten in 2019 deel uit van de Raad van Bestuur:

 • Heidi Debels (bestuurder)
 • Cor Dierckx (bestuurder)
 • Stijn Dergent (VSV)
 • Bob D’hoedt (vertegenwoordiger kabinet Weyts)
 • Luc Hens (bestuurder)
 • Eddy Klynen (VSV)
 • Jan Peumans (voorzitter)
 • Geert Popelier (bestuurder)
 • Greta Remy (inhoudelijke toezichthouder)
 • Yvan Strubbe (bestuurder)
 • Dirk Verhoeven (financiële toezichthouder)

De heer Jan Peumans werd door de Vlaamse Regering aangeduid als voorzitter van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

ALGEMENE VERGADERING

Lees meer

Partners

Het uitgebreide en kwalitatief hoogstaande aanbod kon alleen worden uitgewerkt dankzij de inzet van andere organisaties. Die willen we dan ook allemaal uitdrukkelijk bedanken voor de constructieve samenwerking. Lees meer

Financiën 2019

Download document

Scroll down