MENU
Onze missie

Visie

De VSV zet zich in voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Via educatie en sensibilisering streeft de VSV naar een systeem met zo weinig mogelijk ongevallen, zonder het mobiliteitsaspect uit het oog te verliezen. De VSV vervult een trekkende rol in de kamer educatie en sensibilisering van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

De VSV is ervan overtuigd dat educatie en sensibilisering een cruciaal onderdeel vormen van elk beleid, ook van het verkeers- en mobiliteitsbeleid. Door doelgroepgerichte levenslange educatie aan te bieden aan zowel verkeers- en mobiliteitsprofessionals als weggebruikers, verbeteren we de kennis, vaardigheden en attitudes op het vlak van verkeer en mobiliteit. We zoeken steeds naar de meest efficiënte en effectieve manier om dat te doen, baseren ons op wetenschappelijke inzichten en werken samen met alle relevante partners. We gebruiken ons gezond verstand en gaan pragmatisch te werk.

Onze missie

Doelstellingen 2016-2020

Voor de periode 2016-2020 formuleerde de VSV de volgende strategische doelstellingen:

 1. De VSV ondersteunt verkeers- en mobiliteitsprofessionals in Vlaanderen en schoolt hen permanent bij.
 2. De VSV biedt een volledige en praktijkgerichte verticale leerlijn aan in het onderwijs.
 3. De VSV bereidt de uitwerking van de hervorming van de rijopleiding voor en voert ze mee uit.
 4. De VSV werkt de sensibilisering en educatie van alle Vlamingen over veilig verkeer inhoudelijk en operationeel uit.
 5. De VSV adviseert het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering.
 6. De VSV is een professionele, duurzame en lerende organisatie.
Onze missie

Oprichtingsdecreet 1990

In het oprichtingsdecreet van 21 maart 1990 kreeg de VSV de volgende decretale taken toegewezen:

 • Het opstellen van de programma's, de organisatie en de coördinatie van de opleiding, de bijscholing en de permanente vorming inzake verkeerskunde, alsook het adviseren bij de aanstelling van lesgevers in de verkeerskunde;
 • Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek en van het universitair onderwijs betreffende de verkeerskunde;
 • Het adviseren van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse regering met betrekking tot aangelegenheden inzake verkeerskunde.
De VSV in cijfers

Opleiding

21.326 Aantal vormingsuren.
  2016 2017
Opleidingen Verkeer op School 53 0
Dag Verkeer op School 4,5 9
Congres Verkeer op School 5 0
Modules onderwijs 131 78
Begeleiding op maat 33 83
Infomomenten Rijbewijs op School 12 0
Mobibus 618,5 505
Rijbewijs op School 19019 15915
Verkeersweken 0 2394
Veilig Verkeer 252 452
On the Road 848 0
Ready to Ride 721 756
Opleidingen rijlesgevers 232 416
Workshops vrijwilligers 28 0
Mobiliteitsacademie 370 284
Studiedagen en congressen 25 22
Coachings gemeenten 126 165
Opleidingen bedrijven 49 249
Totaal 22 527 21 326
56.979 Aantal deelnemers aan vorming.
  2016 2017
Opleidingen Verkeer op School 249 0
Dag Verkeer op School 300 286
Congres Verkeer op School 461 0
Modules onderwijs 883 986
Begeleiding op maat 443 1028
Infomomenten Rijbewijs op School 178 0
Mobibus 8496 7244
Rijbewijs op School 28229 22141
Verkeersweken 0 14008
Veilig Verkeer 2370 3500
On the Road 963 0
Ready to Ride 474 482
Opleidingen rijlesgevers 426 1080
Workshops vrijwilligers 251 0
Mobiliteitsacademie 1474 1752
Studiedagen en congressen 1054 756
Coachings gemeenten 155 189
Opleidingen bedrijven 1099 3527
Totaal 47 505 56 979
De VSV in cijfers

Acties

558.574 Aantal deelnemers aan acties.
  2016 2017
Dag van de Verkeersouder 0 610
Fietsometer 614 935
Mobibrein 8034 2431
Grote Voetgangersexamen 10991 14806
Grote Fietsexamen 10686 14755
Grote Verkeerstoets 33657 38668
TRUCKVEILIG charter 3339 4596
Grote Verkeersquiz 117971 115738
Helm op fluo top 310940 327303
Mobiwijzer 66 59
Dag van de Motorrijder 1431 2915
Beloofd 0 14312
Sensibiliserende acties 0 21446
Totaal 497 729 558 574
De VSV in cijfers

Evaluatiescore

4,4 op 5 Gemiddelde tevredenheid.
De VSV in cijfers

VSV in de media

400 Artikels in de geschreven pers.
278 online vermeldingen.
51 reportages op radio en tv.
VSV op sociale media.
De VSV in cijfers

Personeel

51 Medewerkers.
Projecten in de kijker

BELOOFD!: SENSIBILISERINGS- CAMPAGNES

BELOOFD!: SENSIBILISERINGSCAMPAGNES

1 van de grootste nieuwe uitdagingen voor 2017 was het opzetten van de sensibiliseringscampagnes naar het brede publiek. In 2017 realiseerde de VSV al 3 grootschalige campagnes en 2 doelgroepencampagnes. De campagnes over de belangrijkste algemene verkeersrisico’s worden gecombineerd met terreinactiviteiten en gerichte sensibilisering rond specifieke thema’s die kwetsbare weggebruikers of andere specifieke doelgroepen sterk aanbelangen. We lanceerden meteen een nieuw koepelconcept: BELOOFD!. Daarbij kozen we resoluut voor een concept met een positieve tone of voice waarmee we de Vlaming op een positieve manier proberen te overtuigen, zonder hen te betuttelen. Maar we gaan nog een stapje verder. Naast dat overtuigen laten we mensen -via een belofte- een duidelijk engagement aangaan. In totaal registreerden we in 2017 14.312 beloftes.

Maar de campagnes zijn niet alleen leuk en creatief, ze worden ook stelselmatig gemeten en getest. We willen de omslag maken van campagnes waarvan we denken dat ze werken naar campagnes waarvan we weten dat ze werken. Daarom voeren we altijd een voor- en nameting uit. Zo zullen we onze campagnes in de toekomst een nog stevigere onderbouw kunnen geven.

www.beloofd.be

Projecten in de kijker

VERKEERSWEKEN

Verkeersweken

Verkeersveiligheid in het secundair onderwijs is al jaren een grote uitdaging in Vlaanderen. In het verleden zetten we als VSV al tal van projecten op zoals de Mobibus en de FietSOmeter. Dankzij de Verkeersweken kunnen we nu een structureel aanbod presenteren aan de middelbare scholen in Vlaanderen. In 2017 gingen 3 teams aan de slag in de verschillende Vlaamse provincies. Met een combinatie van workshops en sensibiliserende acties dompelen ze jongeren gedurende een week onder in veilig verkeer. De Verkeersweken sloegen meteen aan. Dat bevestigde ons aanvoelen dat scholen zaten te wachten op een hapklaar recept.

Projecten in de kijker

LEERLIJN DODE HOEK

Leerlijn

Een andere illustratie van de meer structurele aanpak is de nieuwe Leerlijn Dode Hoek. Gezien de dode hoek zo’n gevaarlijk item is in het verkeer, werden eerder losse projecten vervangen door een structurele aanpak om doorheen de verschillende jaren een systematisch leertraject uit stippelen om die dode hoek te vermijden.

Projecten in de kijker

SAFE2WORK

Safe2Work

In 2017 zag Safe2Work het levenslicht. Eindelijk is er een eerstelijnsaanbod voor bedrijven rond veilig verkeer: workshops, sensibiliserende acties, coachings en andere activiteiten. De helft van alle dodelijke arbeidsongevallen zijn verkeersongevallen. Het was dus hoog tijd voor een structureel en sensibiliserend aanbod voor die erg belangrijke doelgroep. Met dat aanbod kwam ook een nieuwe website tot stand. Bedrijven die nu naar ondersteuning zoeken op vlak van verkeersveiligheid, kunnen voortaan terecht op 1 plek.

www.safe2work.be

Projecten in de kijker

NIEUWE RIJOPLEIDING: RIJBEWIJZER EN VORMINGSMOMENTEN

De regionalisering en de hernieuwing van de rijopleiding is een belangrijke uitdaging. De VSV kreeg op dat vlak een aantal belangrijke verantwoordelijkheden: de communicatie naar de kandidaat-bestuurders en de organisatie van vormingsmomenten voor begeleiders. Met rijbewijzer.be ontwikkelden we in 2017 een instrument om kandidaten te begeleiden tijdens de (nieuwe) weg naar het rijbewijs. Naast dat traject vinden jongeren er ook een duidelijk overzicht van de rijscholen in de buurt. Om nieuwe bestuurders bij te staan, ontwikkelden we ook een speciale app en een nieuw handboek.

Niet alleen voor de leerlingen verandert er van alles. Ook voor de rijlesgevers. In ijltempo stoomden we hen via talrijke opleidingen voor het vormingsmoment klaar om jongeren en hun begeleiders een goede start te geven conform het nieuwe systeem.

www.rijbewijzer.be

Projecten in de kijker

INFORMATIEPLATFORM WWW.VEILIGVERKEER.BE

Waar vind je informatie over veilig verkeer? Tot voor kort was het beste antwoord op die vraag: Google. Voortaan kunnen organisaties, journalisten en het grote publiek terecht op ons informatieplatform www.veiligverkeer.be. Op een overzichtelijke manier vind je er alle informatie over de meest relevante verkeersveiligheidsthema’s, met onder andere cijfermateriaal, campagnes, filmpjes en infographics. 2017 was het eerste volledige jaar dat de website online stond. Dit jaar hebben we de website ook actiever gepromoot.

Daarnaast breidden we de website uit met twee nieuwe thema’s: motorrijders en zichtbaarheid. Ook werden de teksten en afbeeldingen van de thema’s van de sensibiliserende campagnes telkens volledig geüpdatet voor de lancering van de campagne: kinderzitjes (augustus), afleiding (oktober), rijden onder invloed (december).

Op 31 december klokten we af op 122.986 bezoekers op de site. 108.917 daarvan waren nieuwe bezoekers.

Projecten in de kijker

VR-MOBIEL EN VRIJWILLIGERS

VR Mobiel

Na de opstart van de vrijwilligerswerking in september 2016 zetten we van bij de start van 2017 alles op alles om de vrijwilligerswerking verder te implementeren binnen de VSV. Het opstarten van een gloednieuwe vrijwilligerswerking was een huzarenstukje, maar het uitbouwen ervan tot een stabiele en geoliede werking was zo mogelijk een nog grotere uitdaging. Daarbij vonden we het niet alleen belangrijk om voldoende mensen aan te trekken, maar ook om tevreden en inhoudelijk competente vrijwilligers in te zetten voor onze acties en workshops.

Dat menselijk kapitaal zetten we samen met enkele nieuwe instrumenten in. Zo kwam er een nieuwe tuimelwagen bij, maar ook de VR-Mobiel, een primeur voor Vlaanderen. Met de VR-Mobiel combineren we een wagen met een VR-ervaring om mensen duidelijk te maken hoe groot de impact van afleiding kan zijn in het verkeer.

We konden meteen indrukwekkende cijfers voorleggen. In 2017 waren we 138 actiedagen op pad met onze tuimelwagen: 81 keer op scholen in het kader van de Verkeersweken, 42 keer op evenementen en 15 keer bij bedrijven. Ten slotte hebben we 122 actiedagen gesensibiliseerd over de dode hoek. Met onze VR-brillen trokken we 58 keer naar scholen, waren we 38 keer present op een evenement en bezochten we 18 bedrijven.

Het aantal deelnemers tijdens de Verkeersweken en in bedrijven tellen we mee bij die specifieke projecten. Wat het aantal deelnemers tijdens evenementen betreft, komen we bijna aan 21.500 deelnemers.

www.vsvvrijwilligers.be

Projecten in de kijker

STERKERE ORGANISATIE

Om als VSV een verschil te kunnen maken, volstaat het niet om mooie projecten en campagnes te ontwikkelen. Om duurzaam aan veilig verkeer te kunnen werken moet je kunnen bogen op een gezonde organisatie waarop de Vlaamse overheid en onze andere partners feilloos kunnen vertrouwen en die tegelijk aan haar medewerkers de ruimte laat om creatief te zijn.

De VSV telde in 2017 51 werknemers. Door de variëteit aan opdrachten is de verscheidenheid van profielen enorm toegenomen. Dat betekent dat de VSV ook als werkgever voor steeds grotere uitdagingen komt te staan. De personeelsverantwoordelijken hebben erg hard gewerkt om de evolutie van de organisatie bij te benen. Ook op vlak van financiële opvolging heeft de VSV zich versterkt. Geen goed werkende organisatie zonder gezond en transparant financieel beleid. Hetzelfde geldt voor de ICT-ondersteuning. Ook die wordt in deze digitale samenleving steeds belangrijker. Nieuwe en sterkere projecten, dat betekent ook meer inschrijvingen, meer telefoontjes en meer gegevens te verwerken door onze ondersteunende medewerkers. Het is een permanente zoektocht om al die zaken zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

Projecten in de kijker

OVERHEIDSORGANISATIE VAN HET JAAR

Organisatie van het jaar

In 2017 werd de VSV genomineerd als Overheidsorganisatie van het Jaar. Een erg mooie erkenning voor al het harde werk dat we samen geleverd hebben: onze medewerkers, de leden van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering, onze vrijwilligers en onze partners. De nominatie is voor ons een erg grote motivatie om de komende jaren verder te timmeren aan de weg.

Onze werking

ALGEMENE VERGADERING

Naam Voornaam Namens Hoedanigheid
Ariën Caroline Onafhankelijk deskundige Gecoöpteerd
Bonneure Jan Centrum voor volwassenenonderwijs Hitek Benoemd
Bossaert Elke Mobiel 21 Benoemd
Danckaerts Chris Benoemd
De Laender Sofie Mobiel Brussel Gecoöpteerd
De Pooter Bram Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Benoemd
De Rycke Geert Onafhankelijk deskundige Gecoöpteerd
De Vuyst Sigrid Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (RAGO) Benoemd
Debels Heidi Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Benoemd
Dehaene Tom Vereniging van Vlaamse Provincies - VVP Benoemd
Delbaere Patriek Onderwijskoepel van steden en gemeenten (OVSG) Benoemd
Dergent Stijn VSV Medewerker VSV
D'haese Patrick Kabinet Vlaams minister Hilde Crevits Benoemd
D'hoedt Bob Kabinet Vlaams minister Ben Weyts Afgevaardigde kabinet
Dhollander Tom Infopunt Publieke Ruimte Gecoöpteerd
Dierckx Cor Onafhankelijk deskundige Benoemd
Engels Dirk Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) Benoemd
Genoe Karin Vias Institute Gecoöpteerd
Gilté Bert Netwerk Duurzame Mobiliteit Benoemd
Henau Luc Namens de Vlaamse overheid Benoemd
Hens Luc Onafhankelijk deskundige Benoemd
Keppler Ulrich Onafhankelijk deskundige Gecoöpteerd
Klynen Eddy VSV Medewerker VSV
Lauwers Dirk Onafhankelijk deskundige Benoemd
Macharis Cathy Onafhankelijk deskundige Benoemd
Pauwels Jessy Vereniging van Vlaamse Provincies - VVP Benoemd
Peumans Jan VSV Benoemd
Popelier Geert Onafhankelijk deskundige Benoemd
Remy Greta Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Beleid Toezichthouder
Repriels Koen SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Benoemd
Steenberghen Thérèse Onafhankelijk deskundige Gecoöpteerd
Strubbe Yvan Namens de Vlaamse overheid Benoemd
Taeldeman Sven Namens de Vlaamse overheid Benoemd
Tegenbos Rudi Onafhankelijk deskundige Gecoöpteerd
Van Doninck Nicole Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM)
Van Eeckhoudt Mikaël Fietsersbond Benoemd
Vansevenant Peter Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Benoemd
Verhoeven Dirk Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Beleid Toezichthouder
Verhoeven Greg SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Benoemd
Wackenier Lieslotte Namens de Vlaamse overheid Benoemd
Willems Joris Onafhankelijk deskundige Gecoöpteerd
Witlox Frank Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) Benoemd
       
Onze werking

Partners

De lijst is te lang om op te sommen, maar de VSV werkte in 2017 nauw samen met onder meer de verschillende kabinetten, departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid, de provincies, de lokale overheden, politiezones, verschillende universiteiten en opleidingscentra, onderzoeksinstellingen en adviesorganen, beroeps- en belangenverenigingen, de vakbonden, de verschillende onderwijskoepels, rijscholen en rijlesgevers, de examencentra, ondernemingen, studiebureaus, enzovoort.

Voor heel wat van onze projecten kunnen we ook rekenen op ondersteuning van sponsors en private partners. Ethias biedt voor een aantal projecten al enkele jaren een structurele ondersteuning. Maar net zo goed hebben we sponsors of partners waar we mee samenwerken in het kader van een concreet project of een concrete doelgroep. Zo werken we samen met ZOO Antwerpen, DATS24, Nutcase en Bobbejaanland.

Jaarverslag 2017

2017: Stevige wortels voor veilig verkeer

Vlaanderen kreeg dankzij de zesde staatshervorming nieuwe instrumenten in handen om de strijd tegen verkeersonveiligheid aan te gaan. Ook de VSV kreeg een aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden. In 2016 plantten we het zaad om die nieuwe opdrachten een plaats te geven en nieuwe projecten uit te werken. In 2017 gaven we die nieuwe projecten stevige wortels.

Onze missie

De VSV maakt mensen slimmer op het vlak van veilig verkeer.

Projecten in de kijker

Kiezen is verliezen. Dat geldt ook voor een jaarverslag. Onze mensen zijn elke dag met veel enthousiasme in de weer om hun projecten uit te bouwen en te vernieuwen. We pikken er hier slechts enkele uit die voor ons de polsslag van onze organisatie in 2017 goed illustreren.

Onze werking

Medewerkers

Eind 2017 bestond de VSV uit een team van 51 enthousiaste medewerkers.

VSV medewerkers

Raad van bestuur

Volgende personen maakten in 2017 deel uit van de Raad van Bestuur:

 • Heidi Debels (bestuurder)
 • Cor Dierckx (bestuurder)
 • Stijn Dergent (VSV)
 • Bob D’hoedt (vertegenwoordiger kabinet Weyts)
 • Luc Henau (bestuurder)
 • Luc Hens (bestuurder)
 • Eddy Klynen (VSV)
 • Cathy Macharis (bestuurder)
 • Jan Peumans (voorzitter)
 • Geert Popelier (bestuurder)
 • Greta Remy (inhoudelijke toezichthouder)
 • Yvan Strubbe (bestuurder)
 • Angeline van den Rijse (bestuurder)
 • Dirk Verhoeven (financiële toezichthouder)

De heer Jan Peumans werd door de Vlaamse Regering aangeduid als voorzitter van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

ALGEMENE VERGADERING

Lees meer

Partners

Het uitgebreide en kwalitatief hoogstaande aanbod kon alleen worden uitgewerkt dankzij de inzet van andere organisaties en die willen we dan ook allemaal uitdrukkelijk bedanken voor de constructieve samenwerking. Lees meer

Financiën 2017

Download document

Scroll down